Gorce - szlaki czarne

   Czarne szlaki turystyczne piesze;

 

Klikuszowa - Bukowina Obidowska - Hrube - średni czas wędrówki szlakiem 2.15 h, długość trasy 9 000 m, suma różnicy wzniesień 500 m, 


Konina - Kudłoń - ś redni czas wędrówki szlakiem 2.15 h, długoś ć trasy 5 200 m, suma różnicy wzniesień 660 m, 


Lubomierz - Kudłoń - średni czas wędrówki szlakiem 2.15 h, długość trasy 6 100 m, suma różnicy wzniesień 760 m, 


Przełęcz Borek - Polana Gabrowa - średni czas wędrówki szlakiem 0.45 h, długość trasy 2 300 m, suma różnicy wzniesień 250 m, 


Rabka Słone - Maciejowa - średni czas wędrówki szlakiem 1.15 h, długość trasy 3 000 m, suma różnicy wzniesień 260 m, 


Szczawa - Nowa Polana - średni czas wędrówki szlakiem 1.30 h, długość trasy 5 100 m, suma różnicy wzniesień 340 m, 


Zarębek Średni Polana Zielenica - średni czas wędrówki szlakiem 1.30 h, długość trasy 5 000 m, suma różnicy wzniesień 470 m,


Projekt pn. Modernizacja oraz wyposażenie punktu Informacji Turystycznej w Czorsztynie
współfinansowany jest w ramach Działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu ,,Małego Projektu”
Zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona główna | Informacje | Atrakcje turystyczne | Przyroda | Galeria | Willa Jasna | Kontakt

Copyright © Biuro Obsługi Turystycznej Czorsztyn - czorsztyn.com.pl
Created by DoubleDot