Gorce - szlaki zielone

   Zielone szlaki turystyczne piesze;

 

Gorc - Ochotnica Dolna - ś redni czas wędrówki szlakiem 2.15 h, długoś ć trasy 8 000 m, suma różnicy wzniesień 730 m, 


Koniki - Tobołów - Obidowiec - Stare Wierchy - średni czas wędrówki szlakiem 2.45 h, długość trasy 8 000 m, suma różnicy wzniesień 680 m, 


Kowaniec - Bukowina Obidowska - Stare Wierchy - średni czas wędrówki szlakiem 2.30 h, długość trasy 8 000 m, suma różnicy wzniesień 730 m, 


Kowaniec - Bukowina Waksmundzka - Turbacz - średni czas wędrówki szlakiem 2.45 h, długość trasy 9 000 m, suma różnicy wzniesień 680 m, 


Kudłoń - Polana Stawieniec - Dolina Kamienicy - średni czas wędrówki szlakiem 1.15 h, długość trasy 3 000 m, suma różnicy wzniesień 490 m, 


Lubań - Grywałd - średni czas wędrówki szlakiem 2.30 h, długoś ć trasy 5 500 m, suma różnicy wzniesień 650 m, 


Lubań - Makowica - Tylmanowa - średni czas wędrówki szlakiem 2.30 h, długość trasy 6 000 m, suma różnicy wzniesień 830 m, 


Maciejowa - Poręba Wielka Górna - średni czas wędrówki szlakiem 1.15 h, długość trasy 4 400 m, suma różnicy wzniesień 180 m, 


Ochotnica Dolna - Polana Morgi - Lubań - średni czas wędrówki szlakiem 2.15 h, długoś ć trasy 7 000 m, suma różnicy wzniesień 750 m, 


Polana Gabrowa - Przysłop - Gorc - średni czas wędrówki szlakiem 2.45 h, długość trasy 8 900 m, suma różnicy wzniesień 360 m, 


Raba Niżna - NiedŸwiedŸ - Turbacz - średni czas wędrówki szlakiem 4.45 h, długość trasy 17 600 m, suma różnicy wzniesień 1 340 m, 


Rdzawka - Ponice - Maciejowa - średni czas wędrówki szlakiem 3.00 h, długość trasy 10 000 m, suma różnicy wzniesień 400 m,


Projekt pn. Modernizacja oraz wyposażenie punktu Informacji Turystycznej w Czorsztynie
współfinansowany jest w ramach Działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu ,,Małego Projektu”
Zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona główna | Informacje | Atrakcje turystyczne | Przyroda | Galeria | Willa Jasna | Kontakt

Copyright © Biuro Obsługi Turystycznej Czorsztyn - czorsztyn.com.pl
Created by DoubleDot